นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ความเห็นท้ายบันทึก....

Ico48
ไม่เป็นไรค่ะ นู๋ตาล....เอาเป็นว่าเพื่อการสร้างเครือข่าย....ให้กำลังใจ ชื่นชม กัน...อย่าถึงกับใช้แทน M ก๋แล้วกัน....ผู้ใหญ่เขาไม่ค่อยเข้าใจค่ะ...