นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ความเห็นท้ายบันทึก....

Ico48

ดีจริงๆค่ะ มีการพัฒนาและขยายเครื่องมือการใช้เรื่อยๆ แต่ตัวหนอนยังใช้เพียงบันทึกประจำวัน ลูกเล่นตกแต่งก็ยังไม่คล่อง แต่ก็เริ่มหาเวลาเขียนบ่อยขึ้น เดือนหน้าจะมีการแนะนำเพื่อนชาวหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ ใช้งาน Share อย่างเป็นทางการด้วยค่ะ