นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ความเห็นท้ายบันทึก....

Ico48

ถ้าจะเลือกเอาตามกรอบกติกา = เจตนารมณ์ ที่ตั้งไว้ คงไม่มีอะไรผิดครับ แต่ความจริงของสังคมเรามีกลุ่มคนอยู่หลายกลุ่ม ทั้ง ผู้ใหญ่มากๆ  ผู้ใหญ่ทั่วไป เด็กของกลุ่ม เด็กนอกกลุ่ม การคุยกันก็ต้องมีหลายระดับ ความรู้บ้าง การทำงานบ้าง สัพเพเหระบ้าง เด็กออกนอกกรอบยังไงซะ ก็ยังอยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่ คอยชี้แนะ และกันพื้นที่ส่วนหนึ่งเอาไว้

เมื่อไหร่ที่เริ่มมีกรอบเข้มข้น เมื่อนั้นจะพบว่าสังคมจะเริ่มหงอยเหงา .. เด็กบางคนอาจจะต้องขอย้ายโรงเรียนก็เป็นได้ครับ