นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ความเห็นท้ายบันทึก....

Ico48
ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาอ่านและให้ความเห็นค่ะ...ยังไงซะก็จะนำ..เสนอให้ที่ประชุมทราบ....และแจ้งผลการประชุมอีกครั้งค่ะ....

ไม่มีเจตนาอื่นนะคะ...หวังจะฟังความเห็น...ที่หลากหลายเพื่อเป็นข้อมูลในการนำเสนอ...ในการประชุมค่ะ

ขอให้มีความสุขจากการใช้งานนะคะ..