นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 รายงานผลจากการประชุมกลุ่ม Sci-R&G ครั้งที่ 2 (ศุกร์ที่ 25 มค.51)

Ico48
ระบบทะเบียนบัณฑิตศึกษา   (http://intranet.sci.psu.ac.th/Graduation/)  ตามที่ประชุม Sci-R&G  ในส่วนของระบทะเบียนบัณฑิตศึกษานั้น ตั้งแต่ระบบได้สร้างขึ้นมาโดยพี่อัญชลี โปรแกรมเมอร์คณะฯ  ตามแผนระบบที่ผึ้งวางไว้ บัดนี้โปรมดังกล่าวก็เสร็จสิ้นไปได้ประมาณ 90 % แล้ว  ก่อนอื่นต้องบอกเล่าที่มาของระบบนี้ก่อน ก็เกิดจากความต้องอำนวยความสะดวกในการทำงานให้กับตนเอง  เนื่องจากงานบัณฑิตศึกษาของคณะฯ มีปริมาณงานมาก (กว่าคน)  และข้อมูลมีการกระจัดกระจายไปในหลายๆส่วน ทำอย่างไรเพื่อให้ข้อมูลรวมมาอยู่ที่เดียวกัน  และเพิ่มความสะดวกให้กับการทำงานมากขึ้น  จึงได้ปรึกษาหน่วยสารสนเทศของคณะฯ    ในระยะแรก  เริ่มต้นตั้งแต่เขียนโครงการขึ้นมา วางรูปแบบระบบ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับงาน และต้องอธิบายโปรแกรมเมอร์  ให้เข้าใจภาษา และงานของเราให้มากที่สุด  ขั้นตอนตรงนี้ใช้เวลานานมาก กว่าจะเข้าใจตรงกัน และระบบออกมาตรงกับความต้องการ(ของเราเอง) โชคดีมากที่ได้โปรแกรมเมอร์ที่เก่ง พี่เค้าก็คอยปรับระบบให้  เพื่อให้การทำงานง่ายขึ้น และก็แก้ปัญหาให้เราได้เหมือน 7-ELEVEN เลย    ในระยะที่สอง ของการจัดการระบบนี้คือส่วนของผึ้งและทีมงานนักศึกษาช่วยงาน ระดมกันช่วยป้อนข้อมูลให้ได้มากที่สุดและนำข้อมูลปัจจุบันมาป้อนในระบบนี้ด้วย  หลังจากที่ทดลองใช้(คนเดียว) มาระยะหนึ่งซึ่งนานมาก 555 ..... ทั้งเจอ Error มากมาย ท้อไปบ้าง  ทิ้งไปบ้าง .....  สุดท้ายก็เสร็จสิ้น     

 ระยะที่สาม  คือเปิดให้ภาควิชาช่วย ก็ตามที่ได้แจ้งในที่ประชุมเมื่อ 25 มกราคม 2551 ที่ผ่านมานั้น และได้แจกคู่มือ ให้ภาควิชาไปดูเป็นแนวทางในการเข้าไปเพิ่มและตรวจสอบข้อมูล โดยขอให้ไปเช็คข้อมูลทั้งหมด ในส่วนของรายงาน และข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษา  และเปิดสิทธิ์ให้ภาควิชาเข้าไปแก้ไขได้ 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 แผนการศึกษา ที่อยู่ เบอร์โทร E-mail  ส่วนที่ 2  คือชื่อวิทยานิพนธ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ   สำหรับส่วนอื่นที่ภาควิชาดูได้อย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นรายงาน หรือการค้นหาข้อมูลนั้น หากพบข้อมูลที่ผิด ให้ส่งเมลล์แจ้งที่ tarakorn.p@psu.ac.th   โดยขอให้ภาควิชาแก้ไขและตรวจสอบให้เสร็จสิ้นตั้งแต่บัดนี้ จนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2551 หลังจากนั้นก็จะมาเช็คระบบอีกครั้ง และเปิดใช้ให้นักศึกษาและบุคคลากรของคณะฯ ได้ใช้กันค่ะ ( ^_^! )