นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 รายงานผลจากการประชุมกลุ่ม Sci-R&G ครั้งที่ 2 (ศุกร์ที่ 25 มค.51)

Ico48
[IP: 192.168.100.112]
29 มกราคม 2551 09:41
#17353
สำหรับในส่วนของฐานผลงานตีพิมพ์  ขณะนี้ข้อมูลที่อาจารย์ส่งไปเพื่อขอรับเงินรางวัลดิฉันได้ป้อนข้อมูลหมดแล้วค่ะ  และ เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องที่สุด จึงใคร่ขอความร่วมมือจากพี่ ๆ เพื่อน ๆ และน้อง ๆ ชาว Sci-R&G ทุกท่านกรุณาตรวจสอบด้วย  หากมีข้อมูลไม่ถูกต้องประการใด ขอให้แจ้งกลับไปยังดิฉัน (โดยอาจ Print ข้อมูลออกมาแล้วแก้ไขส่งยังดิฉันโดยด่วน)  เพื่อจะได้แก้ไขให้ถูกต้องต่อไปค่ะ  อีกส่วนที่ต้องขอความร่วมมือคือ หาก ภาควิชา/สาขา มีข้อมูลผลงานตีพิมพ์ของอาจารย์เพิ่มเติม  ขอให้ทยอยส่งไปยังดิฉันได้เลย   ทั้งนี้ เพื่อจะได้เก็บลงฐานให้ทันต่อการทำ SAR/KPI หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละปี  โดยข้อมูลจะได้ไม่ต้องตกหล่นในปีนั้น ๆ นะค่ะ  และที่สำคัญมาก ๆ ๆ ๆ ๆ ในผลงานตีพิมพ์แต่ละเรื่อง ขอให้ระบุเดือนที่ตีพิมพ์ไปด้วย  เพราะข้อมูลส่วนนี้จำเป็นมาก  เนื่องจากหากไม่ระบุเดือนที่ตีพิมพ์จะไม่สามารถเรียกรายงานออกมาได้            หากใครมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเรื่องผลงานตีพิมพ์ ก็ขอให้บอกกล่าวเล่าสู่กันฟังด้วย  จะได้ช่วยกันหาทางแก้ไขปัญหา  และต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  ขอบคุณจริง ๆ ค่ะ