นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 รายงานผลจากการประชุมกลุ่ม Sci-R&G ครั้งที่ 2 (ศุกร์ที่ 25 มค.51)

Ico48

เพื่อนๆ อ่านรายงานของผึ้ง(น้อย)แล้ว get อะไรขึ้นบ้างไหมค่ะ  สำหรับตัวเองแล้วใช่เลย เพชรเม็ดใหม่ของคณะฯ เริ่มส่องแสงให้ชาวโลก(วท.) ได้ประจักษ์(จริงๆ แล้วมีแสงสว่างในตัวเองตั้งแต่มา วท.แล้ว แต่ไม่มีจังหวะให้ส่องแสง) ดีใจจริงๆ ( ^_^! )