นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ความเห็นท้ายบันทึก....

Ico48
  • ตอบคุณpanya
    * การลบความเห็นที่ท้ายบันทึกทำได้ 2 กรณีค่ะคือ เจ้าของบันทึกลบเอง หากประสงค์จะลบความเห็น และ ผู้ดูแลระบบเป็นคนลบ หากความเห็นนั้น ไปเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากในทางไม่ดี ก่อนลบจะแจ้งให้ เจ้าของบันทึกทราบก่อน หากเจ้าของบันทึกไม่ลบ ผู้ดูแลระบบจะลบเองค่ะ
  • การใจร้อน คลิ๊กเร็วก่อนความเห็นจะเสร็จหรือมีคำผิด ผู้ให้ความเห็นบอกเจ้าของบันทึกให้ลบความเห็นนั้นเสียได้ค่ะ ....
  • โดยปกติ เจ้าของสมุดบันทึกจะต้องเป็นผู้ดูแลบ้านตัวเอง ทั้งเนื้อหาบันทึก ข้อเขียน ความคิดเห็น  ผู้ดูแลระบบจะไม่เข้าไปจุ้นจ้านกับ สมุดบันทึกของท่านค่ะ...นอกจากจะมีประเด็น sensitive มากๆ ก็จะมีการแจ้งให้ทราบทุกครั้งก่อนดำเนินการค่ะ
  • จะรับประเด็นต่างๆที่ ให้ความเห็นดำเนินการต่อไป  ขอบคุณค่ะ