นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ประสบการณ์ของมิกกี้ (ดื่มน้ำปรับระบบขับถ่าย)

Ico48
wutiporn [IP: 61.7.139.20]
01 กุมภาพันธ์ 2551 08:48
#18332

I agree and have done everyday myself for a long time. It helps for digestive system a lot.

Is somebody know and can give me tips how to sleep easily and well?

Wutiporn