นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ตัวย่อ"เงินค่าตอบแทน" "เงินสะสมและเงินสมทบ"

Ico48
yaya (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
08 กุมภาพันธ์ 2551 16:50
#19733

พวกเราชาวมอ.สามารถได้รับตัวไหนได้บ้างค่ะ