นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การทำ 5 ส กองกิจการนักศึกษา

Ico48
  • เขาบอกว่า "รกคน.... ดีกว่ารกที่".... ค่ะคุณอิ๊ด
  • แต่ที่ทำงานรก....น่าจะไม่ไหวมังคะ?