นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 วิธีการแก้ปัญหา เมื่อเปิด Project file แล้ว แต่หาเส้นทางของข้อมูล(Path)ไม่เจอ

Ico48
ขอเสริมอีกนิดเคยเจอปัญหาบ่อยมากสำหรับคนที่ไม่เข้าใจ GIS อย่างลึกซึ่ง ทำไมมันเปิดไม่ได้ คนอื่นเขาก็ใส่ข้อมูลเก็บไว้ใน CD ก็เห็นเขาเปิดได้ ก็คนอื่นเขาไม่ได้เปิด Project file เขาแค่ Add Theme แต่ละ Layer ข้อมูลเข้ามาใน View อธิบายแล้วยังไม่เข้าใจ คือพูดง่าย ๆ ไม่เข้าใจว่า Project file คืออะไร ตั้งแต่เริ่มต้นแล้วครับ มันมีอะไรสลับซับซ้อนอีกมากครับ