นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การทำ 5 ส กองกิจการนักศึกษา

Ico48
สายฝน (Recent Activities)
21 November 2007 16:09
#2077

สวัสดีค่ะ

ปัญหานี้คงแก้ไม่ได้ เพราะว่าทุกคนต้องทำงานเอกสารก็ต้องมากทั้งบนโต๊ะและบนพื้น พวกกรรมการ 5 ส เข้ามาตรวจเห็นว่าสะอาด เรียบร้อย ก็เพราะว่าเก็บโหมดเลย กลายเป็นพื้นที่ว่าง ๆ  โต๊ะว้าง ๆ พอตรวจเสร็จ พวกเค้าก็ต้องเอาออกมาทำงานต่อ ถ้าไม่เอาออกมาก็ทำงานไม่ได้  (แต่พวกเค้าจะเก็บกันในตอนเลิกงานนะีค่ะ)