นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การทำ 5 ส กองกิจการนักศึกษา

Ico48
  • ขอบคุณคะที่ให้ข้อคิดเห็น ชึ่งพี่รับได้หากเป็นอย่างที่น้องบอก
  • แต่ปัญหาที่พบไม่ใช่อย่างที่น้องบอกชิคะ จะรกไปหมด บริเวณรอบๆๆ ไม่ใช่บนโต๊ะที่กำลังทำงานหรือใช้งานอยู่ หรือทำงานเสร็จแล้วเก็บกลับเข้าที่ให้เรียบร้อย ชึ่งไม่ใช่คะ