นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การแต่งกายของนักศึกษาที่ ผิดเพศ ทำไงดีหนอ?

Ico48
  • เรื่องนี้ก็มีตัวอย่างที่มอทักษิณค่ะ..ถามดูก็ได้ว่าเขาแก้ปัญหานี้อย่างไร 
  • ความเห็นค่ะ..น่าจะออกหนังสือรับรองให้ได้ว่าเป็น  นาย........
  • สำหรับการแต่งกายหากจะนุ่งกระโปรงเหมือนกับผู้หญิงก็ให้อยู่ในระเบียบการแต่งกายนักศึกษาหญิง  ทรงผมให้เรียบร้อยแบบผู้หญิงไม่รุงรัง จนดูไม่ได้..หรือว่าไง...คะ