นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การแต่งกายของนักศึกษาที่ ผิดเพศ ทำไงดีหนอ?

Ico48
  • ขอบคุณคะที่ให้ข้อคิดเห็น
  • แสดงว่านักศึกษาทำผิดระเบียบว่าด้วยการแต่งกายของนักศึกษาชายใช่หรือไม่ เพราะในระเบียบจะระบุว่าการแต่งกายตามระเบียบของนักศึกษาเพศชายไว้ที่ชัดเจนแล้วแม้จะแปลงเป็นเพศหญิง แต่ยังคงใช้คำว่านาย ชึ่งยังถือว่าผิดระเบียบ