นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 5 เรื่องธรรมดาที่แอบร้าย

Ico48
kitty (Recent Activities)
22 Febuary 2008 15:10
#21673

ก็ทั้งหมดนั่นแหละจ้า  ไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำที่ ม.อ.  หรือห้องน้ำสาธารณะ  หรือห้องน้ำที่อื่นๆ  เพราะว่าเครื่องเป่ามือเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคค่ะ