นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 5 เรื่องธรรมดาที่แอบร้าย

Ico48
mbunsong (Recent Activities)
22 Febuary 2008 15:15
#21676

ข้อ 1 - 4 ทำหมดเลยครับ
ยกเว้นข้อสุดท้ายข้อเดียว เพราะตอนนี้เริ่มเป็นทาสของกาแฟซะแล้ว (^_^)