นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การแต่งกายของนักศึกษาที่ ผิดเพศ ทำไงดีหนอ?

Ico48
  • ขอบคุณคะที่ให้ข้อคิคเห็น แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนคะพี่ว่า
  • แต่สำหรับระเบียบจะให้เจ้าของเรื่องชึ้แจงให้ทราบอีกครั้งคะ