นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การแต่งกายของนักศึกษาที่ ผิดเพศ ทำไงดีหนอ?

Ico48

ผมคิดว่า  หากนักศึกษาแปลงเพศแล้ว จากชายเป็นหญิง (ไม่ทราบว่ามีใครได้ตรวจสอบ รับรองแล้วหรือยังครับ :-)  ก็ไม่น่าจะเป็นการแต่งกายที่ "ผิดเพศ" ครับ  เพียงแต่กฎหมายยังไม่ได้รับรองการเปลี่ยนคำนำหน้า จากนายเป็นนางสาวเท่านั้นเอง

 หากเธอแต่งกายเป็นนักศึกษาชาย น่าจะดูเป็นการแต่งที่ผิดเพศมากกว่าครับ  เพราะข้างบนอาจจะเกิน ส่วนข้างล่างอาจจะขาด  ตรงนี้เราไม่น่าจะยึดตัวกฎตรง ๆ แต่ควรมีคำชี้แจงให้ผู้ที่ต้องเกี่ยวข้องทราบด้วยเหตุผลครับ  เช่น หากจะไปฝึกงานโดยสถานประกอบการที่ระบุว่าต้องการนักศึกษาชาย ก็คงจะไม่เหมาะสมหากส่งชื่อไปเป็นนาย แล้วไปปรากฏตัวในสภาพผู้หญิงครับ