นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การแต่งกายของนักศึกษาที่ ผิดเพศ ทำไงดีหนอ?

Ico48
  • สำหรับความคิดเห็นส่วนตัว ดิฉันเห็นด้วยกับขอ้คิดเห็นที่ทุกท่านเสนอมาคะ
  • เพราะยุดสมัยใหม่ ก็คงต้องยอมรับถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคม ที่เป็นเรื่องใกล้ตัวของทุกท่าน หากลูกของท่านเป็นคนหนึ่งที่เป็นเช่นเดี่ยวกันนักศึกษาคนนั้น