นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 พวกดื่มน้ำน้อย ระวัง!!!

Ico48

เป็นคนดื่มน้ำน้อยเหมือนกันค่ะ วันนึ่ง 2- 3 แก้ว เอง ไม่ใช่เพราะไม่อยากเข้าห้องน้ำ แต่ไม่ชอบดื่มน้ำมาแต่ไหนแต่ไรแล้ว ไม่รู้ทำไม ทำให้เป็นคนปากแห้งค่ะ แก้ไขโดยการทาวาสลีน ส่วนแผลร้อนในไม่ค่อยเป็นค่ะ

อ่านเรื่องนี้แล้ว จะพยายามดื่มน้ำให้เยอะขึ้นนะคะ