นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ทรรศนะของผู้จัดการทรัพยากรชายฝั่ง

Ico48
Kon1Kon (Recent Activities)
29 Febuary 2008 13:14
#22730

มาอ่านด้วยความปลื้มและภาคภูมิใจด้วยคนค่ะ..คน CORIN เก่งๆ ทั้งนั้นเลย..ตั้งแต่ ผ.อ. ลงมา ถึงคนทำงานชายฝั่งด้วยค่ะ..