นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 สูตรความสำเร็จ

Ico48
พี่นิคะปลาลองคิดให้พี่นิแล้วละรู้สึกว่าจะเกิน 100% นะ 555 (แสดงว่าทัศนคติดีสุดๆ)
เนื้อหาเต็ม: สูตรความสำเร็จ