นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ทรรศนะของผู้จัดการทรัพยากรชายฝั่ง

Ico48
  • ขอแสดงความยินดีด้วยคนนะ ที่นำความภาคภูมิใจสู่ม.อ.
  • สิ่งเหล่านี้คือตัวตัวชี้วัดในการนำสถาบันสู่อันดับแนวหน้าด้วยค่ะ