นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 บทความสั้น....แต่ได้ใจความนะ

Ico48
ใช่ค่ะ เวลามักเป็นตัวแทนไนการแก้ปัญหาเรื่องต่างๆ เสมอ เพราะทุกอย่างต้องใช้เวลา 555