นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ความรู้สึกของผู้ชาย กับ ความในใจของผู้หญิง

Ico48
kitty (Recent Activities)
07 March 2008 10:22
#23756
ความรักก็อย่างนี้แหละ  ต้องใช้ความพยายามที่จะเข้าใจในตัวเขาและตัวเรา  ต้องมีความอดทน  ต้องมีความเชื่อใจและซื่อสัตย์