นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 travala

Ico48

ตอนไปภูกระดึง ตอนไปดูพระอาทิตย์ตกที่ผาหล่มสัก ตอนเดินกลับที่พัก มีคนเรียก ผาลมใส่ ค่ะ คนพูดอายุมากกว่าคนอื่นๆที่ไปด้วยกัน

เนื้อหาเต็ม: travala