นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 travala

Ico48

ครับจุดนั้นสวยมาก ใกล้ๆ กัน จะเป็นร่องน้ำกระแสน้ำใต้น้ำไหลแรงมาก แต่ก็มีปะการังอ่อนสวย และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำอย่างดี

เนื้อหาเต็ม: travala