นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การขอ Login และ Password

Ico48

ดีใจจังเลย ที่สหกรณ์ฯ ให้บริการในวันหยุดราชการด้วย  เนื่องจากในปัจจุบัน จะเห็นได้ว่า ธนาคารต่าง ๆ จะให้บริการในวันหยุดกันแล้วด้วย  ทั้งนี้เพื่อให้บริการแก่ประชาชน  

      ต่อไปอีกไม่นานนี้ จะมีการเปิดธนาคารสาขาใหม่ที่ถนนปุณณกัณฑ์ด้วยแล้วน่ะค่ะ      แล้วสหกรณ์ของชาว ม.อ. เราล่ะ  จะให้บริการในวันหยุดด้วยหรือเปล่าค่ะ 

 

เนื้อหาเต็ม: การขอ Login และ Password