นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ กรณีแบบ ภ.ง.ด.90

Ico48
   วิธีที่จะหักภาษีน้อย ๆ  ก็คือ ให้หักลดหย่อนในเรื่องการมีบุตร และให้ทำบุญบริจาคมาก ๆ เข้าไว้  (ที่สำคัญคุณ นัน  โสดหรือเปล่า?)    สำหรับมอนลี่เองก็เสียเพิ่มด้วยค่ะ  (ไม่โสด) ฮ่า ๆ