นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ขอความร่วมมือภาควิชาฯ ตรวจสอบความถูกต้องของโครงการวิจัย

Ico48

ส่งภายใน  1  เมษายน  2551  หรือเปล่าค่ะ