นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 มารู้จักสัญลักษณ์ของอุโยะกันเถอะ

Ico48

สวัสดีค่ะ

สายฝนก็พึ่งรู้วันนี้เองเห็นเค้าทำกันก็ไม่รู้ แต่ก็พยายามคิดนะ (ตรงบ้างไม่ตรงบ้าง)