นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ขอความร่วมมือภาควิชาฯ ตรวจสอบความถูกต้องของโครงการวิจัย

Ico48

ขอบคุณค่ะ คุณจีราณี  ตกลงว่าหากมีแก้ไข ขอให้แจ้งภายในวันที่ 1 เมษายน 2551 นะค่ะ