นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 GC6890 FID - baseline สัญญาณรบกวนสูง

Ico48
นักวิทยาศาสตร์ก็สามารถทำเองได้ครับ แต่หากคิดว่าทำไม่คล่อง ก็แจ้งให้วิศวกร/ช่างไปช่วยทำให้ก็ได้ครับ ^_^