นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 พฤติกรรมทำร้ายกระดูกสันหลัง

Ico48
Ikkyu (Recent Activities)
24 March 2008 21:13
#25524

โชคดีไม่มีพุงให้แอ่น น้านนน.. ข้อ 6 เลยรอดครับ