นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 พฤติกรรมทำร้ายกระดูกสันหลัง

Ico48

(^_^) ท่านั่งทำหมดทุกท่าแล้ว แต่ก็สลับกันไปครับ

ก็จะพยายามหลีกเลี่ยงไม่ทำร้ายกระดูกสันหลังของตัวเองต่อไป