นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ กรณีแบบ ภ.ง.ด.90

Ico48

ท่านที่ได้ยื่นภาษีผ่านระบบ Internet แล้ว  ภายในระยะเวลา 2 วัน หลังจากที่ท่านได้ชำระเงินแล้ว (กรณีชำระเงินเพิ่มเติม)  ท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินทันที  อย่าลืมไป print ออกมาแนบกับข้อมูลชุดที่เราได้ยื่นไว้ด้วยน่ะค่ะ