นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ กรณีแบบ ภ.ง.ด.90

Ico48
  • นู๋ตาล  ได้ยื่นชำระเสียภาษีเรียบร้อยแล้ว และอย่าลืม Print  ใบเสร็จออกมาน่ะจ๊ะ
  • ค่าธรรมเนียมการชำระ กรณีเงินเพิ่  สำหรับคนใน ม.อ.  ที่ใกล้ที่สุด คือ ธนาคารใน ม.อ.  เมื่อชำระเงินแล้ว ก็จะมีการจ่ายค่าธรรมเนียม ด้วย 15 บาท จ้า