นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ กรณีแบบ ภ.ง.ด.90

Ico48
  • ถึง  คุณศิษย์เก่า ม.อ. ซึ่งดิฉันได้เขียน เป็นข้อมูลคร่าว ๆ  ไม่คิดว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อน ๆ ได้มากมายขนาดนี้  และขอขอบคุณที่ได้แสดงความคิดมาให้ทราบ