นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เลื่อนตัวเองขึ้น แต่อย่าลดคนอื่นลง

Ico48

ใช่เลยคะ  นอกจากจะได้เลื่อนตัวเองขึ้นแล้ว  ยังได้มิตรภาพที่สวยงามด้วยคะ