นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ด้วยความคิดถึง ...Share.psu

Ico48

กลับมาแล้ว....คงมีของมาฝากในวงแชร์นะค่ะ..ฮิฮิ...ล้อเล่นน่ะ

เนื้อหาเต็ม: ด้วยความคิดถึง ...Share.psu