นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 อ่านเถอะ ก่อนจะเป็นอะไรไปมากว่านี้

Ico48
  • เป็นยาจกทั้งเช้า-เย็น ค่ะ (เช้าไม่ค่อยจะมีกิน..เย็นก็ไม่ค่อยมีจึงกินไม่เลือก)
  • ยิ้มคนเดียวทำได้ค่ะ แต่บ้าๆ บอ ๆ กลัวว่าคนข้าง ๆ จะรีบเอาไปส่ง ร.พ.