นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย

Ico48
ถามเพิ่มนะคะ...แล้วถ้าเป็นกรณีที่ลาศึกษาต่อ...ปรับวุฒิยังไงเหรอคะ