นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 บริการเสริม อีเมล์ถึง COP

Ico48

ดีมากเลยค่ะ...ถือเป็นการเพิ่มช่องทางการสื่อสารที่สะดวกขึ้นอีกช่องทางนึง