นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เมื่อลูกค้ามาเยือน

Ico48

ทำได้แค่ 2 ข้อทุกที  เฮ้อ...เค้าเลยปลดไม่ให้เจอลูกค้า (อายุเกินด้วย;))

จะลองไปเป็นลูกค้าศูนย์เครื่องมือดู;)

เนื้อหาเต็ม: เมื่อลูกค้ามาเยือน