นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เมื่อลูกค้ามาเยือน

Ico48
ดีคร่า...ถ้าถือปฏิบัติแบบนี้ทุกคน ลูกค้าเยอะแน่ๆ ^^
เนื้อหาเต็ม: เมื่อลูกค้ามาเยือน