นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 อ่านเถอะ ก่อนจะเป็นอะไรไปมากว่านี้

Ico48

ขอบคุณคะPที่ติดตามอ่านทุกเรื่อง (ทำให้มีกำลังใจที่จะเขียน blog) ถึงบ้าก็น่ารัก

เหมือนกันเลยคะPไม่ค่อยจะมีกิน  เลยกินไม่เลือก

ขอบคุณนะคะ P สำหรับคำชมทำให้มีกำลังใจในการนำเรื่องมีประโยชน์มาแนะนำกันอีก (โปรดติดตามชมตอนต่อไปนะคะ)