นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 บริการเสริม อีเมล์ถึง COP

Ico48

เยี่ยมไปเลยค่ะพี่วิภัทร

และอีกวิธีที่เป็นช่องทางสื่อสารได้ คือ เอา JavaScript Badge ไปใส่ในเว็บไซต์ของคณะค่ะ