นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 นเรศวรเกมส์: วันที่สอง พบอดีตทีมชาติไทย

Ico48

ลีลา backhand ของน้องปู ยังสวยเหมือนเดิมเลยนะคะ....

อ่านบันทึกนี้แล้วจับประเด็นได้เรื่องนึงค่ะ ว่า..."กองทัพเดินด้วยท้อง"...